Auto škola Laguna 992 vrši obuku kandidata za vozače A1, A2, A i B kategorije.

ZA UPIS NA OBUKU ZA B KATEGORIJU POTREBNO JE:
 • da kandidat ima punih 16 godina (može imati obuku, ali vozački ispit se polaže tek sa napunjenih 17 godina)
 • važeća lična karta ili pasoš (na uvid prilikom upisa i uvek je nositi sa sobom za vreme obuke)
 • lekarsko uverenje za B kategoriju ne starije od godinu dana (izdaje se u domu zdravlja koji ima medicinu rada). Pošto imamo ugovor sa Domom zdravlja “Dr. Ristić”, svaki upisani kadidat može iskoristiti mogućnost da sa popustom izvadi lekarsko uverenje sa našim uputom.
 • Cilj obuke je bezbedno i sigurno upravljanje vozilom u saobraćaju, obuka vozača kao i da svaki kandidat postane dobar i samostalan vozač.

Obuka počinje teorijskom nastavom i traje 40-časova po 45 min. U toku jednog dana moguće je maksimalno 3-časa. časovi se održavaju u zakazanim terminima u zavisnosti od vašeg vremena (pre ili posle podne). Auto škola Laguna Matić omogućava da u dogovoru sa instruktorom, kandidatu čas vožnje počinje i završava se na bilo kojoj lokaciji u gradu, po želji kandidata. Uz naše predavače teorijski deo ispita neće vam prestavljti problem jer po dosadašnjem iskustvu vise od 80% kandidata test položi iz prvog puta. Takođe auto škola Laguna Matić svojim kandidatima obezbeđuje besplatnu literaturu na CD sa testovima za polaganje.

ZA A1 KATEGORIJU POTREBNO JE:
 • Lična karta
 • Lekarsko uverenje
 • Navršenih 15 godina

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Praktični deo ispita možete polagati sa navršenih 16.godina.

ZA A2 KATEGORIJU POTREBNO JE:
 • Lična karta
 • Lekarsko uverenje
 • Navršenih 17 godina

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 17 godina života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Praktični deo ispita možete polagati sa navršenih 18.godina.

ZA A KATEGORIJU POTREBNO JE:
 • Lična karta
 • Lekarsko uverenje
 • Dozvola B kategorije
 • Navršene 23 godine

Sa navršenih 24 godine, kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.
Kandidat može i ranije izaći na ispit ako poseduje vozačku dozvolu A2 kategorije i to najmanje 2 godine.