NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje obuke možete vršiti u gotovini ili na rate čekovima, platnim i kreditnim karticama.

LEKARSKO UVERENJE

Vaučer i popust za lekarsko uverenje možete preuzeti u našoj auto školi po ceni od 2.000 dinara.

B Kategorija

80.000/ din

 • TEORIJSKA OBUKA
 • PRAKTIČNA OBUKA
 • POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA
 • DOPUNSKA TEORIJSKA I PRAKTIČNA OBUKA

A1 Kategorija

21.900/ din

 • TEORIJSKA OBUKA
 • PRAKTIČNA OBUKA
 • POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA
 • ZA KANDIDATE KOJI IMAJU B,C,D,F,M KATEGORIJU CENA JE 46.550/din
 • ZA KANDIDATE KOJI NEMAJU DOZVOLU CENA JE 58.000/din

A2 Kategorija

33.800/ din

 • TEORIJSKA OBUKA
 • PRAKTIČNA OBUKA
 • POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA
 • ZA KANDIDATE KOJI IMAJU B,C,D,F,M KATEGORIJU CENA JE 63.450/din
 • ZA KANDIDATE KOJI NEMAJU DOZVOLU CENA JE 75.000/din

A Kategorija

44.000/ din

 • TEORIJSKA OBUKA
 • PRAKTIČNA OBUKA
 • POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA
 • ZA KANDIDATE KOJI IMAJU B,C,D,F,M KATEGORIJU CENA JE 80.450/din
 • ZA KANDIDATE KOJI NEMAJU DOZVOLU CENA JE 92.000/din