NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje obuke možete vršiti u gotovini ili na rate čekovima, platnim i kreditnim karticama.

LEKARSKO UVERENJE

GRATIS!
Vaučer za lekarsko uverenje možete preuzeti u našoj auto školi.

B Kategorija

90.000/ din

 • TEORIJSKA OBUKA
 • PRAKTIČNA OBUKA
 • POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA
 • DOPUNSKA TEORIJSKA I PRAKTIČNA OBUKA

A1 Kategorija

22.600/ din

 • TEORIJSKA OBUKA
 • PRAKTIČNA OBUKA
 • POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA
 • ZA KANDIDATE KOJI IMAJU B,C,D,F,M KATEGORIJU CENA JE 46.550/din
 • ZA KANDIDATE KOJI NEMAJU DOZVOLU CENA JE 58.000/din

A2 Kategorija

35.200/ din

 • TEORIJSKA OBUKA
 • PRAKTIČNA OBUKA
 • POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA
 • ZA KANDIDATE KOJI IMAJU B,C,D,F,M KATEGORIJU CENA JE 63.450/din
 • ZA KANDIDATE KOJI NEMAJU DOZVOLU CENA JE 75.000/din

A Kategorija

52.000/ din

 • TEORIJSKA OBUKA
 • PRAKTIČNA OBUKA
 • POLAGANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ISPITA
 • ZA KANDIDATE KOJI IMAJU B,C,D,F,M KATEGORIJU CENA JE 80.450/din
 • ZA KANDIDATE KOJI NEMAJU DOZVOLU CENA JE 92.000/din
Ako kandidat NE POSEDUJE vozačku dozvoluCena
Teorijska obuka (30+10)16.000,00
Praktična obuka (30+10)64.000,00
TEST ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00
VOŽNJA ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00
UKUPNO= 90.000,00
Kandidat IMA neku od kategorija: AM, A1, A2, ACena
Teorijska obuka (5+2)3.150,00 dinara
Praktična obuka (30)51.000,00 dinara
TEST ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
VOŽNJA ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
UKUPNO= 64.150,00 dinara
Kandidat ima AM kategorijuCena
Teorijska obuka (0)
Praktična obuka (7)12.600,00
TEST ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00
VOŽNJA ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00
UKUPNO= 22.600,00 dinara
Kandidat IMA: B, C, D, F, MCena
Teorijska obuka (5+2)3.150,00 dinara
Praktična obuka (20)36.000,00 dinara
TEST ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
VOŽNJA ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
UKUPNO= 49.150,00 dinara
Kandidat NEMA vozačku dozvoluCena
Teorijska obuka (30+10)18.000,00 dinara
Praktična obuka (20)36.000,00 dinara
TEST ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
VOŽNJA ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
UKUPNO=64.000,00 dinara
Kandidat ima AM kategorijuCena
Teorijska obuka (0)
Praktična obuka (14)25.200,00 dinara
TEST ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
VOŽNJA ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
UKUPNO= 35.200,00 dinara

Kandidat IMA: B, C, D, F, MCena
Teorijska obuka (5+2)3.150,00 dinara
Praktična obuka (30)54.000,00 dinara
TEST ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
VOŽNJA ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
UKUPNO= 67.150,00 dinara

Kandidat NEMA vozačku dozvoluCena
Teorijska obuka (30+10)18.000,00 dinara
Praktična obuka (30)54.000,00 dinara
TEST ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
VOŽNJA ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
UKUPNO= 82.000,00 dinara
Kandidat ima AM kategorijuCena
Teorijska obuka (0)
Praktična obuka (20)42.000,00 dinara
TEST ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
VOŽNJA ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
UKUPNO= 52.000,00 dinara

Kandidat IMA: B, C, D, F, MCena
Teorijska obuka (5+2)3.150,00 dinara
Praktična obuka (40)72.000,00 dinara
TEST ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
VOŽNJA ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
UKUPNO= 85.150,00 dinara

Kandidat NEMA vozačku dozvoluCena
Teorijska obuka (30+10)18.000,00 dinara
Praktična obuka (40)72.000,00 dinara
TEST ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
VOŽNJA ispit (sa taksom MUP-a)5.000,00 dinara
UKUPNO= 100.000,00 dinara
Dopunski časoviCena
DOPUNSKI ČAS TEORIJE500,00 dinara
DOPUNSKI ČAS A1, A2 i A KATEGORIJE1.800,00 dinara
DOPUNSKI ČAS – B KATEGORIJA1.700,00 dinara